• Neft kimyası və kimya texnologiyası
  • Polimerlər, kompozisiya materialları və nanomateriallar
  • Ümumi, qeyri-üzvi və fiziki kimya
  • Üzvi kimya
  • Ekoloji kimya və Analitik kimya
  • Kimyada nəzəri tədqiqatlar