Fakültənin elmi Şurası tədrisinin və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onları müasir tələbələr səviyyəsinə qaldırmaq məqsədi ilə məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul olunur.
Elmi Şura fakültənin strukturunu təsdiq edir, kafеdraların və ETL-nın hesabatlarını qəbul edir, elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültədə tədris, elmi tədqiqat işləri, beynəlxalq əlaqələr və digər məsələlər tez-tez elmi şuranın iclaslarında müzakirə obyekti olur. Elmi Şura fakültənin dekanının seçir və vaxtaşırı onun hesabatını dinlyir. Fakültədə çalışan professor-müəllim heyətinin seçkisini aparır. Onlara elmi adlar verir və s.

Elmi Şuranın üzvləri: 

1. Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid o. - Dekan, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, sədr

2. Kərimli Fuad Şəmsəddin o. - Dekan müavini, Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, sədr müavini

3. İlyaslı Teymur Məmməd o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, professor, elmi katib

4. Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. - Üzvi kimya kafedrasının müdiri, akademik, üzv

5. Məlikov Elvin Yaşar o. - Dekan müavini, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müəllimi, üzv

6. Əhmədov Eldar İsa o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv

7. Cəfərov Yasin İsa o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, dosent, üzv

8. Çıraqov Famil Musa o. - Analitik kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv

9. Məmmədov Sabit Eyyub o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının professoru, üzv

10. Sadıqov Fuad Mikayıl o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

11. Həsənova Ülviyyə Əliməmməd q. - Üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

12. Məmmədov İbrahim Qərib o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının professoru, üzv

13. Alosmanov Rasim Mirəli o. -  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, üzv

14. Nağıyev Xəlil Camal o. - Analitik kimya kafedrasının professoru, üzv

15. Yaqubov Nağı İbrahim o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

16. Şıxəliyev Namiq Qürbət o. - Üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

17. Haqverdiyev Kamil Nəcəf o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının dosenti, üzv 

18. Qəhrəmanov Taleh Orduxan o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, üzv

19. Əkbərov Elçin Oqtay o. - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, üzv

20. Cavadov Misir Əhməd o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının nəzdində Alkenilfenollar kimyası ETL-nin a.e.i., dosent, üzv

21. Hüseynova Xəyalə Altay q. - Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri

22. Qasımov Emil Aydın o. - Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

23. İsmayılova Günay Rəhim q. - Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri