Fakültənin elmi Şurası tədrisinin və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onları müasir tələbələr səviyyəsinə qaldırmaq məqsədi ilə məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul olunur.
Elmi Şura fakültənin strukturunu təsdiq edir, kafеdraların və ETL-nın hesabatlarını qəbul edir, elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültədə tədris, elmi tədqiqat işləri, beynəlxalq əlaqələr və digər məsələlər tez-tez elmi şuranın iclaslarında müzakirə obyekti olur. Elmi Şura fakültənin dekanının seçir və vaxtaşırı onun hesabatını dinlyir. Fakültədə çalışan professor-müəllim heyətinin seçkisini aparır. Onlara elmi adlar verir və s.

Elmi Şuranın üzvləri: 

1. Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid o. - Dekan, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, sədr

2. Kərimli Fuad Şəmsəddin o. - Dekan müavini, Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, sədr müavini

3. İlyaslı Teymur Məmməd o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, professor, elmi katib

4. Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. - Üzvi kimya kafedrasının müdiri, akademik, üzv

5. Bayramov Musa Rza o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri, professor, üzv

6. Əhmədov Eldar İsa o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv

7. Əkbərov Oqtay Hümmət o. - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri, professor, üzv

8. Əzizov Əyyub Teymur o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, prof.əvəzi, üzv

9. Çıraqov Famil Musa o. - Analitik kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv

10. Məmmədov Sabit Eyyub o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının professoru, üzv

11. Sadıqov Fuad Mikayıl o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

12. Həsənova Ülviyyə Əliməmməd q. - Üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

13. Məmmədov İbrahim Qərib o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının professoru, üzv

14. Alosmanov Rasim Mirəli o. -  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, üzv

15. Nağıyev Xəlil Camal o. - Analitik kimya kafedrasının professoru, üzv

16. Yaqubov Nağı İbrahim o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

17. Şıxəliyev Namiq Qürbət o. - Üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv

18. Haqverdiyev Kamil Nəcəf o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının dosenti, üzv 

19. Qəhrəmanov Taleh Orduxan o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, üzv

20. Əkbərov Elçin Oqtay o. - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, üzv

21. Cavadov Misir Əhməd o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının nəzdində Alkenilfenollar kimyası ETL-nin a.e.i., dosent, üzv

22. Hüseynova Xəyalə Altay q. - Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri

23. Qasımov Emil Aydın o. - Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

24. İsmayılova Günay Rəhim q. - Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri