Fakültənin elmi Şurası tədrisinin və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onları müasir tələbələr səviyyəsinə qaldırmaq məqsədi ilə məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul olunur.
Elmi Şura fakültənin strukturunu təsdiq edir, kafеdraların və ETL-nın hesabatlarını qəbul edir, elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültədə tədris, elmi tədqiqat işləri, beynəlxalq əlaqələr və digər məsələlər tez-tez elmi şuranın iclaslarında müzakirə obyekti olur. Elmi Şura fakültənin dekanının seçir və vaxtaşırı onun hesabatını dinlyir. Fakültədə çalışan professor-müəllim heyətinin seçkisini aparır. Onlara elmi adlar verir və s.

Elmi Şuranın üzvləri: 

1. Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid o. - dekan, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, sədr
2. Şıxəliyev Namiq Qürbət o. - Üzvi kimya kafedrasının müdir müavini, professor, sədr müavini
3. İlyaslı Teymur Məmməd o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, professor, elmi katib
4. Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. - Üzvi kimya kafedrasının müdiri, akademik, üzv
5. Bayramov Musa Rza o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri, professor, üzv
6. Əhmədov Eldar İsa o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv
7. Əkbərov Oqtay Hümmət o. - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri, professor, üzv
8. Əzizov Əyyub Teymur o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, prof.əvəzi, üzv
9. Çıraqov Famil Musa o. - Analitik kimya kafedrasının müdiri, professor, üzv
10. Məmmədov Sabit Eyyub o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının professoru, üzv
11. Sadıqov Fuad Mikayıl o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv
12. Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf o. - Üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv
13. Məmmədov İbrahim Qərib o. - Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının professoru, üzv
14. Alosmanov Rasim Mirəli o. -  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, üzv
15. Nağıyev Xəlil Camal o. - Analitik kimya kafedrasının professoru, üzv
16. Allazov Mahmud Rüstəm o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının nəzdində Qeyri-üzvi materialşünaslıq ETL-in müdiri, a.e.i., üzv
17. Yaqubov Nağı İbrahim o. - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru, üzv
18. Haqverdiyev Kamil Nəcəf o. - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının dosenti, üzv 
19. Qəhrəmanov Taleh Orduxan o. - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, üzv
20. Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri
21. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
22. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri