25-26 may 2019-cu il

Ümummilli lider HEYDƏƏLİYEVİN anadan olmasının 98-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların

«KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ»

XIV Beynəlxalq  Elmi Konfransı