15-16 may 2019-cu il

Ümummilli lider HEYDƏƏLİYEVİN anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların

«KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ»

XIII Beynəlxalq  Elmi Konfransı