Bakı Dövlət Universiteti

Kimya fakültəsinin "Analitik kimya" kafedrasının yaradılmasının 85-illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika elmi konfrans

22-23 dekabr 2020-ci il