• 060504 - Qeyri-üzvi kimya
 • 060504 - Bərk cisimlər kimyası
 • 060504 - Üzvi kimya
 • 060504 - Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası
 • 060504 - Fiziki kimya
 • 060504 - Elektrokimya
 • 060504 - Kolloid kimya
 • 060504 - Kimyəvi kinetika və kataliz
 • 060504 - Analitik kimya
 • 060504 - Kimyəvi ekspertiza
 • 060504 - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
 • 060504 - Kompozisiya materialları kimyası
 • 060504 - Nanomateriallar kimyası
 • 060110 - Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası
 • 060504 - Neft kimyası

 

Digər bölmələr