Sədr   

Kimya fakültəsinin dekanı                                                           k.e.d. prof. Abdulsəyid Əzizov

Sədr müavini

Kimya fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini

və TEC-in elmi rəhbəri                                                                 k.ü.f.d. Elvin Məlikov

 

Üzvlər

Tədris işləri üzrə dekan müavini                                                  k.ü.f.d. dos. Fuad kərimli

Sosial məsələlər üzrə dekan müavini                                           k.ü.f.d. dos. Taleh qəhrəmanov

Üzvi kimya kafedrasının müdiri                                                    akad. Abel Məhərrəmov

Ümumi və qeyri üzvi kimya kafedrasının müdiri                         k.e.d. prof. Teymur İlyaslı

Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri                                 k.e.d. prof. Eldar Əhmədov

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri          k.e.d. prof. İbrahim Məmmədov

Analitik kimya kafedrasının müdiri                                               k.e.d. prof. Famil Çıraqov

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri       k.e.d. prof. Rasim Alosmanov

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri                        k.e.d. prof. Yasin Cəfərov

Fakültə Elmi Metodik Şurasının sədri                                            k.e.d. prof. Sabit Məmmədov

Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri                                        Günay İsmayılova

Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədr müavini                          Emin Qulusoy