Hörmətli kimyaçı alimlər və gənc tədqiqatçılar! Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Koordinasion birləşmələr kimyasına apardığınız elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə dair əvvəllər nəşr olunmamış materialları tezislər formasında konfransın təşkilat komitəsinə təqdim edə bilərsiniz.

Tezislər 1-2 səhifə olmaqla aşağıdakı tələblərə uyğun şəkildə tərtib edilməlidir:

- Tezisin adı iri hərflərlə, Times New Roman, 12 şriftlə (B) çap olunmalıdır;

- Müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elektron ünvanı

- Tezisi göndərən müəssisə, təşkilat, firma və şəhərin adı (K)

- Tezislərin mətni kompüterdə Microsoft Word proqramında, Times New Roman, 12 şriftlə (1 abzas), 1,15 intervalla, sağ və soldan 15 mm, yuxarı və aşağıdan 15 mm məsafə saxlanılmaqla çap olunmalıdır.

- Tezislər azərbaycan, rus və ingilis dillərində A5 formatda qəbul olunur.

- məruzəçinin adının altından xətt çəkilməlidir.

Təqdim olunan tezislər göstərilən tələblərə cavab vermədiyi halda qəbul olunmayacaq.

Tezisləri 15 dekabr 2020-ci il tarixinə qədər [email protected] ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

Əlaqə telefonu: 055 3779168 (k.ü.f.d. Bəhmənova Fidan)       

Təşkilat Komitəsi