Təşkilat komitəsi    
Sədr:    
Abdulsəyid Əzizov Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin dekanı, professor  
Sədr müavini    
Fuad Kərimli Kimya fakültəsinin Tədris işləri üzrə dekan müavini, dosent  
Üzvülər:    
Taleh Qəhrəmanov Kimya fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini, dosent  
Cavid Səfərov Almaniya, Rostok Universiteti, dosent  
Namiq Şıxəliyev Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasının professoru  
Maya Çimçadze Gürcüstan Texniki Universiteti, professor  
Metin Balçi Türkiyə Bilimlər Akad.həqiqi üzvü, Orta Doğu Texnik Universiteti, professor  
Sevil Yucel  Yıldız Texnik Universiteti, professor  
Ofelya Balayeva Bakı Dövlət Universitetinin Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müəllimi, məsul katib  
Proqram komitəsi    
Sədr:    
İbrahim Məmmədov Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri, professor  
Üzvülər:    
Vaqif Fərzəliyev AMEA-nın akad.Ə.Quliyev adına Aşqarlar kimysı İnsititunun direktoru, akademik  
Vaqif Abbasov AMEA-nın akad.Y.Məmmədəliyev adına Neft-kimya prosesləri İnsititunun direktoru, akademik  
DilqəmTağıyev AMEA-nın Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnsititunun direktoru, akademik  
Bəxtiyar Məmmədov AMEA-nın Polimer materialları İnsititunun direktoru, porofesssor  
Adil Qəribov Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin sədri, akademik  
Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasının müdiri, akademik  
Eldar Əhmədov Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor  
Teymurİ lyaslı Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, professor  
Rasim Alosmanov  Bakı Dövlət Universitetinin Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri, professor  
Famil Çıraqov Bakı Dövlət Universitetinin Analitik kimya kafedrasının müdiri, professor  
Yasin Cəfərov Bakı Dövlət Universitetinin Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, professor  
Ralf Zimmerman Almaniya Texniki Universiteti, professor  
Aslan Çivadze REA kimya və materiallar haqqında elmi şöbəsinin akademik katibi, akademik  
Səbuhi Niftalıyev Voronej Dövlət Mühəndis texnologiya Universiteti, “Qeyri üzvi kimya və kimyəvi texnologiyalar” kafedrasının müdiri, professor  
Valentin Nenaydenko Moskva Dövlət Universiteti, “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri, professor  
Viktor Xrustalev Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, “Qeyri-üzvi kimaya” kafedrasının müdiri, professor  
Jiri Zima Karlov Universiteti (Praqa), Təbiət elmləri fakultəsinin dekanı, professor  
Hacalı Necefoğlu Qafqaz Universiteti, Fənn-Ədəbiyyat fakültəsi (Türkiyə), professor  
Sabit Məmmədov Fakultə Elmi Metodik Şurasının sədri, professor