LOKAL TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 

Sədr  
АМЕА-nın müxbir üzvü prof.A.H.Kazımzadə -BDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru
   
Sədr müavinləri  
prof.A.Ə.Əzizov - BDU-nun Kimya fakultəsinin dekanı
   
   
Üzvlər  
   
akad.V.M.Fərzəliyev -AMEA-nın akad.Ə.Quliyev adına Aşqarlar kimysı İnsititunun direktoru
akad.V.M.Abbasov -AMEA-nın akad.Y.Məmmədəliyev adına Neft-kimya prosesləri kimysı İnsititunun direktoru
akad.D.B.Tağıyev -AMEA-nın Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnsititunun direktoru
AMEA-nın müxbir üzvü,prof.B.Ə.Məmmədov            -AMEA-nın Polimer materialları İnsititunun direktoru
akad.A.A.Qəribov -Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Milli NüvəTədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin sədri
prof. A.O.Məmmədova Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri
akad.A.M.Məhərrəmov - Üzvi kimya kafedrasının müdiri
prof.E.İ.Əhmədov -Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri
prof.T.M.İlyaslı -Ümumi və qeyri üzvi kimya kafedrasının müdiri
prof.M.R.Bayramov -Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri
prof.O.H.Əkbərov -Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri
prof.F.M.Çıraqov -Analitik kimya kafedrasının müdiri
prof.Ə.T.Əzizov -Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
prof.S.E.Məmmədov -Fakültə Elmi Metodik Şurasının sədri

 

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Akad. V.V.Lunun    - Moskva Dövlət Universiteti, Kimya fakultəsinin dekanı
Akad. A.Y.Mivadze       - REA kimya və materiallar haqqında elmi şöbəsinin akademik katibi
Akad. Q.V.Çinadze        - Gürcüstan MEA kimya və kimya texnologiyalar bölməsinin akademik katibi
Prof. Metin Balçı            - Türkiyə Bilimlər Akad.həqiqi üzvü, Orta Doğu Texnik Universiteti
Prof. S.İ.Niftalıyev         - Voronej Dövlət Mühəndis texnologiya Universiteti, “Qeyri üzvi kimya və kimyəvi texnologiyalar” kafedrasının müdiri
Prof. C.Tanseli               - Orta Doğu Texniki Universiteti, Kimya bölüm bakanı
Prof.V.Q.Nenaydenko    - Moskva Dövlət Universiteti, “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri
Prof. V.N.Xrustalev  - Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, “Qeyri üzvi kimaya” kafedrasının müdiri
Prof. Sevil Yucel            - Yıldız Texnik Universiteti
Prof. Jiri Zima                - Karlov Universiteti, Təbiət elmləri fakultəsinin dekanı
Prof. Esma Klıç              - Ankara Universiteti, “Analitik kimya” kafedrasının müdiri
Prof. Zeynel Kiliç           - Ankara Universiteti, “Qeyri üzvi kimya” kafedrasının müdiri
   
Məsul katib  
dos.F.Ş.Kərimli -BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti