KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

LOKAL TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 1. akad. A.M.Məhərrəmov - Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, sədr
 2. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. A.H.Kazımzadə -Bakı Dövlət Universitetinin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru, sədr müavini
 3. prof. A.Ə.Əzizov -Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin dekanı, sədr müavini
 4. akad. V.M.Fərzəliyev -AMEA-nın akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar kimyası İnstitutunun direktoru
 5. akad. V.M.Abbasov -AMEA-nın akad. Y.Məmmədəliyev adına Neftkimya prosesləri İnstitutunun direktoru
 6. akad. D.B.Tağıyev -AMEA-nın kataliz və qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü,
 7. prof. B.Ə.Məmmədov -AMEA-nın polimer Materialları İnstitutunun direktoru
 8. akad. A.A.Qəribov -Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin sədri
 9. prof. A.O.Məmmədova -BDU-nun Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri
 10. prof. N.T.Şəmilov -BDU-nun “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin dekanı
 11. prof. S.R.Hacıyeva -BDU-nun “Ekoloji kimya” kafedrasının müdiri
 12. prof. F.M.Çıraqov -BDU-nun “Analitik kimya” kafedrasının müdiri
 13. prof.T.M.İlyaslı -BDU-nun “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müdiri
 14. prof. E.İ.Əhmədov -BDU-nun “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının müdiri
 15. prof.M.R.Bayramov -BDU-nun “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının müdiri
 16. prof.O.H.Əkbərov -BDU-nun “Yüksək molekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiri
 17. prof. Ə.T.Əzizov -BDU-nun “Kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri
 18. prof. N.Q.Şıxaliyev -BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının müdir müavini
 19. prof.X.C.Nağıyev -BDU-nun “Analitik kimya” kafedrasının professoru
 20. k.e.d. K.T.Mahmudov -BDU-nun “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-in aparıcı elmi işçisi

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 1. akad. V.V.Lunin – Moskva Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsinin dekanı (Rusiya Federasiyası)
 2. akad. A.Y.Çivadze – REA kimya və materiallar haqqında elmi şöbəsinin akademik katibi (Rusiya Federasiyası)
 3. akad. Q.V.Çinçadze – Gürcüstan MEA kimya və kimya texnologiyalar bölməsinin akademik katibi (Gürcüstan)
 4. prof. Metin Balçı – Türkiyə Bilimlər Akad.həqiqi üzvi, Orta Doğu Texniki Universiteti (Turkiyə)
 5. prof. S.İ.Niftalıyev - Voronej Dövlət Mühəndis texnologiya Universiteti, “Qeyri-üzvi kimya və kimyəvi texnologiyalar” kafedrasının müdiri (Rusiya Federasiyası)
 6. prof. S.Zapotoczni - Yagellon Universiteti, Kimya fakültəsi (Polşa)
 7. prof. C.Tanseli - Orta Doğu Texniki Universiteti, Kimya bölüm başkanı (Türkiyə)
 8. prof. HacalıNecefoğlu - Qafqaz Universiteti, Fənn-Edebiyyat fakültəsi (Türkiyə)
 9. prof. V.Q.Nenaydenko - Moskva Dövlət Universiteti, “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri (Rusiya Federasiyası)
 10. REA-nın müxbir üzvi V.Y.Kukuşkin - Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, “Fiziki üzvi kimya” kafedra müdiri (Rusiya Federasiyası)
 11. prof. V.N.Xrustalev - Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, “Qeyri-üzvi kimya” kafedra müdiri (Rusiya Federasiyası)
 12. prof. Sevil Yücel - Yıldız Texniki Universiteti (Türkiyə)
 13. prof. L.Q.Voskresenski - Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti Fizika riyaziyyat və təbiət elmləri fakültəsinin dekanı (Rusiya Federasiyası)
 14. prof. JiriZima - Karlov Universiteti, Təbiət elmləri fakültəsinin dekanı (Çexiya Respublikası)
 15. prof. EsmaKılıç - Ankara Universiteti, “Analitik kimya” kafedrasının müdiri (Turkiyə)
 16. prof. ZeynelKılıç - Ankara Universiteti, “Qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müdiri (Turkiyə)

İŞÇİ QRUPU

 1. prof. Ü.A.Həsənova -BDU, Üzvi kimya kafedrası
 2. k.ü.f.d. F.N.Bəhmənova -BDU, Ekoloji kimya kafedrası
 3. к.e.n. Ü.A.Güllərli -BDU, Analitik kimya kafedrası
 4. doktorant N.T.Əfəndiyeva -BDU, Analitik kimya kafedrası
 5. doktorant E.C.Eyyubova -BDU, Analitik kimya kafedrası
 6. doktorant A.A.Səmədova -BDU, Ekoloji kimya kafedrası
 7. doktorant N.M.Cəfərova -BDU, Ekoloji kimya kafedrası