KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Sədr: Fidan Bəhmənova                    BDU, “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-in baş elmi işçisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru proqramı üzrə Analitik kimya kafedrasının doktorantı

Sədr müavini: Nərmin Əfəndiyeva    BDU, Analitik kimya kafedrasının dissertantı

Üzvlər:

 Elvin Məlikov                        BDU, Kimya fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini, kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 Ülviyyə Güllərli                     BDU, Analitik kimya kafedrasının baş laborantı, kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 Aydan Nəsibli                      BDU, Analitik kimya kafedrasının doktorantı

 Arzu Abiyeva                       SDU, Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müəllimi, BDU-nun dissertantı

Esmira Eyyubova                  BDU, Analitik kimya kafedrasının dissertantı

Arzu Ayvazova                    BDU, Analitik kimya kafedrasının dissertantı

Ülviyyə Əbilova                   BDU, “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-in elmi işçisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru proqramı üzrə Analitik kimya kafedrasının doktorantı

Adilə Rəhimova                  BDU, Qazax fililalının əməkdaşı, Analitik kimya kafedrasının dissertantı

Proqram komitəsi:

Sədr: Elçin Babayev               BDU-nun rektoru, dosent

Sədr müavinləri: 

Hüseyn Məmmədov              BDU-nun Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru, professor

Abdulsəyid Əzizov                BDU, Kimya fakültəsinin dekanı, professor

Üzvlər:

Famil Çıraqov                       BDU, Analitik kimya kafedrasının müdiri, professor

Məhəmməd Babanlı             AMEA, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü

Sevinc Hacıyeva                   BDU, Ekoloji kimya kafedrasının müdiri, professor

Eldar Əhmədov                   BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor

Hikmət İbrahimov              AMEA, Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini, texnika elmləri doktoru

Yunis Qəhrəmanlı              ADNSU, Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının müdiri, professor

Teymur İlyaslı                   BDU, Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, professor

Xəlil Nağıyev                     BDU, Analitik kimya kafedrasının professoru

 

Əli Zalov                           ADPU, Analitik və üzvi kimya kafedrasının müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru

Əfsun Sucayev                  AMEA, Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, kimya üzrə elmlər doktoru