Kimya fakültəsinin Tələbə Gənclər Təşkilatı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının kimya fakültəsində özəyi olub.
Kimya fakültəsinin “Tələbə Gənclər Təşkilatı”-nın fəaliyyət proqramı aşağıdakilərdən ibarətdir:
· Kimya fakültəsində görüşlərin keçirilməsi
· Kimya fakültəsində mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi
· Müxtəlif istiqamətlərdə konfransların keçirilməsi
· Fakültədə xeyriyyə işlərinin keçirilməsi
· Konsert proqramlarının heyata keçirilməsi
· Təşkilat nəzdində yaradılmış klubların fakültədə fəaliyyətini heyata keçirilməsi
· Təşkilatda heyata keçirilən layihələr haqqında fakültəni məlumatlandırması
· Fakültədə tələbələrin hüquqlarının qoruması

Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətində 13 nəfər təmsil olunub. Təşkilatın strukturu aşağıdakı kimidir:
· Sədr
· 3 Sədr müavini
· 8 İdarə Heyətinin üzvü
· Katib

Hal-hazırda Təşkilatın sədri III kurs tələbəsi Hacı Xəzrin Vüqar qızıdır.