Tələbə Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının düzgün istiqamətləndirilməsi,  müxtəlif mövzularla bağlı: milli bayram günlərimizin, qruplarımızın tələbə həyatını əks etdirən rəsimlərin və divar qəzeti şəklində hazırlanması, uşaq və qocalar evlərinə getməsi və bir çox ictimai işlərin həyata keçrilməsində mühim rol oynayır. Təşkilat bütün fakültələrdə olduğu kimi kimya fakültəsində də təhsil alan imkansız tələbələrimizə pul yardımları və pulsuz nahar yeməkləri verməklə böyük yardım göstərir.

 

Fakültə Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:
• Sosial problemlərin həlli 
• Tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi 
• Təhsil alan tələbələrin nizam-intizamı, sayı, dərsə davamiyyəti, yataqxana ilə təminatı barədə məlumatların alınması 
• Tələbələrin istənilən hüquq pozuntusunun müdafiə edir 
• Aspirant və ailəli tələbələrin uşaqlarına qayğı göstərir 
• Bütün təhsil alanlara hüquqi yardım edir
• Tələbələrin imkanlarını inkişaf etdirir.

Həmkarlarda informasiya işinin təşkili

 

İnformasiya işinin inkişafına əngəl törədə biləcək faktorlar

 

          Problemin həlli yolları 

Həmkarlar yeni təşkil olunanda onların zəif texniki təminatı ola bilər

 

          Maddi-texniki bazanın inkişaf yolları 
Həmkarların liderinin lazımı biliklərə malik olmaması 

          -professional keyfiyyətlərin təlim və seminar vasitəsilə artırılması 
          -müxtılif test-sınaqlarının keçirilməsi 
          -stimul verici yolların axtarışı 
          -müxtəlif Həmkarlar təşkilatları arasında təcrübə mübadiləsini keçirmək 

 

İnformasiya verilməsində həddindən artıq professionalizm 

          -seminarlar zamanı ancaq yararlı məlumatın verilməsi 
          -informasiyanın verilməsində tələbənin bilik imkanlarını nəzərə almaq 
          -informasiya işi ilə bağlı xüsusi işçi qrupunun yaradılması 

 

İnformasiyanın prioritet sahələri 

          Sosial yönümlü 60% 
          Asudə vaxtın mədəni, kütləvi tədbirlər ilə bağlı 40%

 

İnzibati əngəllər 

         İnzibati strukturlarla yaxşı münasibətin qurulması. İnzibati resursları istifadə edərək Həmkarlarda informasiya işinin təşkili, həmkarların müsbət                        xasiyyətnaməsinin formalaşması 

 


Kimya fakültəsi Azad Tələbə Həmkarlar Təşkilatının bürosu 12 üzvdən ibarətdir. 
KİMYA FAKÜLTƏSİ THT-nın sədri - IV kurs tələbəsi Hüseynova Jalə.