Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 02.011 dissertasiya şurasının tərkibi

1. Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV (Sədr) - AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik, 2306.01

2. Abdülsəid Əbdülhəmid oğlu ƏZİZOV (sədr müavini) - k.ü.e.d., prof., 2307.01

3. İbrahim Qərib oğlu MƏMMƏDOV (elmi katib) - k.ü.e.d., prof., 2306.01

4. Famil Musa oğlu ÇIRAQOV - k.ü.e.d., prof., 2301.01

5. Eldar İsa oğlu ƏHMƏDOV - k.ü.e.d., prof., 2307.01

6. İsmayıl Əhmədəli oğlu ƏLİYEV - k.ü.e.d., prof., 2306.01

7. Ülviyyə Əliməmməd qızı HƏSƏNOVA - k.ü.e.d., prof. əvəzi, 2306.01

8. Teymur Məhəmməd oğlu İLYASLI - k.ü.e.d., prof., 2307.01

9. Sabit Əyyub oğlu MƏMMƏDOV - k.ü.e.d., prof., 2307.01

10. Məhərrəm Nəcəf oğlu MƏHƏRRƏMOV - k.ü.e.d., prof., 2306.01

11. Zemfira Yusif qızı MƏHƏRRƏMOVA - k.ü.e.d., prof., 2307.01

12. Ağa Məmməd oğlu MUSTAFAYEV - k.ü.e.d., prof., 2306.01

13. Xəlil Camal oğlu NAĞIYEV - k.ü.e.d., prof., 2301.01

14. Ələkbər Nemət oğlu QURBANOV - k.ü.e.d., prof., 2301.01

15. Məlahət Müsrət qızı QURBANOVA - k.ü.e.d., prof., 2306.01

16. Mahmud Əli oğlu RÜSTƏMOV - k.ü.e.d., prof., 2306.01

17. Namiq Qürbət oğlu ŞIXƏLİYEV - k.ü.e.d., prof. əvəzi, 2306.01

18. Nazim Telman oğlu ŞƏMILOV - k.ü.e.d., prof., 2307.01

19. Nailə Allahverdi qızı VERDİZADƏ - k.ü.e.d., prof., 2301.01

20. Əli Zal oğlu ZALOV - k.ü.e.d., 2301.01