DekanƏzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, kimya elmləri doktoru

E-mail : chemistry@bsu.edu.az

 Tyutorlar:

1. Əlizadə Bahar Firudin qızı
2. Kərimova Ellada Sabir qızı
3. İsgəndərova Aynur Əbülfət qızı
4. Səfiyeva Röya  Əli qızı

İş icraçısı - Hüseynli Leyla Məhərrəm qızı

Həmkarlar Təşkilatının sədri - prof.Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu