1987-ci ildə «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» və «Üzvi kimya» kafedralarının bazası əsasında yaradılmışdır.

Kafedraya yarandığı vaxtdan Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, k.e.n., prof. Əyyub Teymur oğlu Əzizov rəhbərlik edir.

"Kimyanın tədrisi metodikası" kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. Əzizov Əyyub Teymur oğlu - k.e.n., professor, kafedra müdiri

2. Haqverdiyev Kamil Nəsir oğlu - k.e.n., dosent

3. Şərifova Tamilla Nüsrət qızı - k.e.n., dosent

4. Məmmədov Nabir Vəli oğlu - müəllim

5. Abdinbəyova Rəna Tofiq qızı - müəllim

6. Paşayeva Arzu Əbülfət qızı - müəllim

7. Məlikyeqanova Nəzakət Şamil qızı - müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Nəsibova Lalə Elgiz qızı - k.ü.f.d., böyük laborant

2. Rəsulova Esmira Ramiz qızı - böyük laborant

3. Ələkbərli Aynurə Adil qızı - böyük laborant

Kafedra əməkdaşları tərəfindən son beş ildə 10 kitab, 280 məqalə, 120 tezis dərc olunmuşdur. Bir ədəd respublika patenti alınmışdır.